niedziela, marca 14, 2010

(Mk5) Lusterka / Mirrors

W końcu udało mi się założyć lusterka w maksymalnej wersji. Co to oznacza? Najniższa wersja lusterek to:
1. podgrzewanie szkła,
2. elektryczne sterowanie,
3. kierunkowskaz zabudowany w lusterku.
Dodatkowo można mieć:
4. doświetlenie wsiadania (ambient light),
5. elektryczne składanie,
6. pamięć położenia w zależności od użytego kluczyka,
7. obniżanie prawego lusterka przy wrzuconym biegu wstecznym,
8. przyciemniane szkło.
Finally I have installed hi-line version of the exterior mirrors. What does that mean? Low line mirrors mean:
1. heated glass
2. power adjusting
3. blinker in the mirror.
Additionally the mirror can have:
4. entrance lamp (ambient light)
5. power folding
6. position memory based on the key used,
7. right mirror dipping with reverse gear on,
8. auto-dimming glass.
Doświetlenie wsiadaniaAmbient light
Wymagania:
a. moduł sterujący drzwi obsługujący ambient light,
b. lusterko z wbudowanym światłem,
c. odpowiednie kodowanie modułu drzwi.
Requirements:
a. door control module supporting ambient light,
b. mirror with the ambient light,
c. door control module coding.
Wersja lusterka VW Golf/Passat ma światło wbudowane w podstawę lusterka, raczej nie do dołożenia bez wymiany całego lusterka.VW Golf/Passat mirror has an ambient light built in the mirror base, which makes it rather hard to add.
Natomiast wersja Skoda Superb ma światło LED wbudowane w dolną ruchomą część, można dołożyć, zakładając, że moduł obsługuje ambient light.However, Skoda Superb mirror has an ambient LED light built in the movable part, which can be added, assuming control module supports ambient light.
Więcej informacji tutaj i tutaj.More info here and here.
Elektryczne składaniePower folding
Wymagania:
a. moduł sterujący drzwi obsługujący elektryczne składanie,
b. manipulator położenia lusterek z opcją składania,
c. podstawa lusterka z wbudowanym silnikiem składającym,
d. odpowiednie kodowanie modułu drzwi.
Requirements:
a. door control module supporting power folding,
b. mirror control joystick with power folding option,
c. mirror base with the built in power folding mirror,
d. door control module coding.
Nie wydaje mi się możliwe dołożenie silnika składającego do lusterka bez tej opcji. Żeby było trudniej podstawa lusterka jest inna dla każdego modelu VW, więc nie można założyć lusterek z Passata do Golfa.I do not think it is possible to add the power folding motor to the mirror without this option. To make it more difficult the mirror base is different for each VW model, so it is not possible to install Passat mirrors in Golf.
Pamięć położeniaPosition memory
Wymagania:
a. moduł sterujący drzwi obsługujący potencjometry położenia,
b. podstawy szkła z potencjometrami położenia,
c. siedzenia z pamięcią położenia,
d. odpowiednie kodowanie modułu drzwi.
Requirements:
a. door control module supporting position rheostats,
b. mirror bases with position rheostats,
c. memory driver seat,
d. door control module coding.
Potencjometry pamięci są umieszczone w podstawie szkła. Wersja bez pamięci ma 3 przewody, wersja z pamięcią ma 7 przewodów. Można spokojnie dołożyć podstawę, niestety VW nie sprzedaje oddzielnie wtyczki, nie udało mi się jej również znaleźć nigdzie indziej.Memory rheostats are located in the glass base. Version without memory has 3 wires, version with memory has 7 wires. The base can be easily added, but VW does not sell the plug separately and I could not find it anywhere else.
Bez potencjometrów położeniaW/o position rheostats
Z potencjometrami położeniaWith position rheostats
Pamięć położenia ustawia się tak samo jak siedzenia z pamięcią: ustawić lusterka, ustawić siedzenie, zapisać położenie siedzenia w pamięci.Position memory is set the same way as seat memory: adjust mirrors, adjust seats, save the seat position in memory.
Obniżanie lusterka przy wstecznymMirror dipping in reverse
Wymagania:
a. moduł sterujący PRAWYCH drzwi obsługujący potencjometry położenia,
b. PRAWA podstawa szkła z potencjometrami położenia,
c. być może moduł sterujący komfortu w wersji hi-line.
Requirements:
a. RIGHT door control module supporting position rheostats,
b. RIGHT glass base with position rheostats,
c. maybe hi-line comfort control module.
Lusterko się obniża przy wrzuconym wstecznym tylko wtedy, kiedy manipulator położenia lusterk jest w przełączony na prawe lusterko. W przeciwieństwie do opcji pamięci położenia siedzenia z pamięcią nie wydają się konieczne do obniżania lusterka przy wstecznym. W moim samochodzie oba lusterka mają podstawy szkieł z potencjometrami położenia, a tylko prawa strona się obniża przy wstecznym.Mirror dips down with reverse gear selected only when mirror control joystick is switched to right mirror. Contrary to position memory I believe memory seats are not required for mirror dipping in reverse. In my car both mirrors have mirror bases with position rheostats, but only right side dips in reverse.
Przyciemniane szkłoAuto-dimming glass
Wymagania:
a. wewnętrzne lusterko przyciemniane.
Requirements:
a. interior auto-dimming mirror.
Przyciemnianie jest kontrolowane przez wewnętrzne lusterko i można obejść moduł sterujący drzwi i podłączyć przyciemnianie bezpośrednio do złączki drzwi na słupku.Auto-dimming is controlled by the interior auto-dimming mirror and it is possible to pass the door control module and connect the auto-dimming glass directly to the door connector at A-pillar.
Schemat podłączenia lusterkaMirror wiring diagram
Lusterko w najwyższej wersji wykorzystuje 17 styków. W ten sposób najprościej rozpoznać czy moduł sterujący drzwi obsługuje dane opcje. Tak wygląda złączka modułu hi-line z obsługą wszystkich opcji:Hi-line mirror uses 17 pins. This is the easiest way to determine if the door control module supports the requested options. This is a connector of the hi-line module with all options:
A tak wygląda złączka modułu low-line:And this low-line module connector:
Żeby było ciekawiej VW wprowadziło 3 generacje modułów kontrolnych drzwi. I, co gorsza, zmieniło rozkład styków we wtyczkach. Przeskoczenie z 2-giej na 3-cią generację oznacza nie tylko mieszanie w samych złączkach modułów, ale również dołożenie połączenia LIN-BUS pomiędzy drzwiami przednimi i tylnymi (przednie moduły kontrolują tylne) i przeprogramowanie modułu komfortu. Więcej wkrótce.To make it a bit more complicated VW introduced 3 generations of door control modules. And, to make it worse, changed their pin-outs. Switching from 2nd to 3rd generation means not only swapping pins in door control module connectors but also adding a LIN-BUS wire between front and rear doors (front ones control the rears) and comfort module recoding. More soon.
Najgorsze jest jednak to, że wiązka samego lusterka jest jego integralną częścią i nie można dokupić oddzielnie poszczególnych wtyczek (np. do silnika składania czy do podstawy szkła z pamięcią). Wyjątkiem jest wtyczka do przyciemniania szkła:
Wtyczka: 443 906 231
Kabel serwisowy do wtyczki: 000 979 106
Kabel serwisowy do wtyczki drzwi: 000 979 025
The worst is the fact that mirror wiring harness is a part of the mirror itself and it is not possible to separately buy the plugs (e.g. for the folding motor or for glass base with memory), except for the auto-dimming plug:
Plug: 443 906 231
Service wire for the plug: 000 979 106
Service wire for door connector: 000 979 025
KodowanieCoding
+0000001 = Zainstalowany włącznik otwierania klapy
+0000002 = Zainstalowane doświetlanie wsiadania
+0000004 = Zainstalowany kierunkowskaz
+0000008 = Zainstalowane oświetlenie klamki wewn.
+0000016 = Aktywny Automatic Run (???)
+0000032 = Zainstalowane ogrzewanie lusterka
+0000064 = Zainstalowana lampka otwartych drzwi
+0000128 = Nadwozie 5-drzwiowe
+0000256 = Zainstalowane siedzenia z pamięcią
+0000512 = Kierownica po prawej stronie
+0001024 = Rygiel (Safe-Motor) nie zainstalowany
+0002048 = Deaktywacja ochrony przycięcia szybą
+0004096 = Zainstalowane elek. składane lusterk (MY 2008+)
+0131072 = Zainstalowana funkcja Start/Stop (MY 2010+)
+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed
+0000002 = Ambient Mirror Illumination installed
+0000004 = Mirror Turn Signals installed
+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
+0000016 = Automatic Run (???) active
+0000032 = Mirror Heater installed
+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
+0000128 = 5-Door Chassis
+0000256 = Seat Memory installed
+0000512 = Right Hand Steering
+0001024 = Safe-Motor not installed
+0002048 = Pinch Protection inactive
+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
Kodowanie jest sumą wszystkich zainstalowanych opcji. U mnie to jest 5623.Coding is a sum of all installed options. In my car it is 5623.
Anonymous Maciek na to / said:

Gratuluję kolejnego udanego moda!

9:28 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

What does "Door exit / warnig light" reffer?
The lights installed in the door panel or the light in the instrument cluster?

Thank you!

digital_starchaser@yahoo.com

11:41 PM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

Door exit / warning light is installed in the bottom part of the door panel. Not sure about EU, but in US MY06 was the last one with this light. MY07+ has a reflective piece of plastic...

8:05 AM  
Blogger Adamo na to / said:

Nakręć filmik pokazujący działanie lampek w usterkach, kiedy się włączają i wyłączają.

10:02 AM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

Światła w lusterkach są zsynchronizowane z oświetleniem przestrzni nóg. Spróbuję nakręcić krótki filmik.

11:09 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

http://www.youtube.com/watch?v=gnzFQyzhOLc

Marcin

3:25 AM  
Anonymous poek na to / said:

Potrzebuję lusterko mające wszystkie funkcje poza fotochromem. Czy lusterko 14 pin będzie to wszystko obsługiwało?

2:52 PM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

14 pinów? a jakieś zdjęcie? nie bardzo mi wychodzi te 14 pinów po odjęciu fotochromu.

6:04 PM  
Anonymous poek na to / said:

Nie mam foty. Dostałem taką odpowiedź na pytanie o ilość pinów. Ile Twoim zdaniem powinna mieć kostka bez fotochromu?
Czytając opis http://www.my-gti.com/2158 już całkiem "zgłupiałem". Auto to Golf V 2007 rok.

4:06 AM  
Anonymous poek na to / said:

Lusterko dotarło. W kostce brak pinów 6,8,16 czyli teoretycznie brakuje tylko fotochromu. Gość podawał 14 pinów, bo z jednego wychodzą 2 przewody :) Mam nadzieję że po założeniu wszystko będzie ok :)

3:10 AM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

Będzie działać.

7:13 PM  
Anonymous poek na to / said:

Dopiero dzisiaj zainstalowałem lusterko i....nie składa się! Lewe składa się i rozkłada, prawe ani drgnie. Ręcznie mogę go złożyć. Masz jakiś pomysł o co może chodzić?

4:28 AM  
Anonymous poek na to / said:

Już wszystko działa. Rozebrałem lusterko, podociskałem piny sterowania składaniem i zadziałało...tyle że jak jedno lusterko się składało to drugie się rozkładało. Zamieniłem piny miejscami i teraz wszystko działa jak należy. :)

7:54 AM  
Blogger SCV na to / said:

Hy , please tell me if your mirrors fold when you lock the car from the remote control (double push on the lock button or long press)? I heard that this function is available on Jetta MY2008+ and your coding is 5623 so that function should work...
I have a 2008 MKV GTI but my doors controllers won't accept coding with 4096 added but I have 1K0 959 701 N door module Component: Tuer-SG 006 120A Coding: 0000054 and I have folding , heated , and reverse drop mirrors but I can't find a way to fold them by remote control. Do you know what I have to do to have folding function control by remote ? Seat Leon from 2006-2007 and newer , skoda octavia 2 facelift have this function too... Any help would be apreciated ! Thank you. My e-mail is steamroller@lupoforum.ro

6:52 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Hello,
you are talking about the Line-BUS between the front and rear door control units. I habe the problem, after installing the new MAX3 door units, that the rear doors do not react to locking the car and all the stuff.
Can you tell me from which plug and pin these LINE-BUS wires go to where?

Thanks in advance!!!

Bye

7:32 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Hej
Wiesz może co zrobić, żeby podświetlenie w lusterkach działało także po ich złożeniu? Da się to jakoś przekodować?

4:39 AM  
Blogger ewoo na to / said:

Hi, I have a US MY06 GTI with hi-line control module. I'm interested in implementing the reverse dip mirror. Do you have the part number for the right mirror base with position rheostat? Any suggestions on where to source this? Thanks!

7:50 AM  
Blogger 1 6 D na to / said:

Mam lusterka od Passata CC z silniczkami z potencjometrami i na kostce widzę znaczek Mercedesa i numer "210 545 43 28". Google znajdują ten numer ale fotki nie widziałem nigdzie

5:02 AM  
Anonymous jarry na to / said:

Michał popraw błąd w tekście. Full wypaśne lusterko to 15 pinów a nie 17 :)

Chyba że się mylę to mnie naprostuj :)

4:46 PM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Hej. A co zrobić jak lusterka wcale nie działają? Po zakupie auta okazało sie ze niedziałaja. Czy mógł ktoś coś wcześniej podmienić?może jakiś bezpiecznik?czy w przypadku podłączenia innego lusterka wymagana jest adaptacja/kodowanie?

11:28 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Czyli lusterka w najwyższej wersji mają po 17pinów prawe i lewe?
Ile mają twoje?

3:10 PM  
Blogger Patryk Dziewulski na to / said:

Ten komentarz został usunięty przez autora.

1:15 PM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Czy jest potrzebna wymiana instalacji w drzwiach - np: tej idącej do przełącznika lusterek - aby wszystko prawidłowo działało?

1:17 PM  
Blogger Pa weł na to / said:

Witam. Mozesz podać nr sterownika drzwi który ogarnie wszystkiee funkcje wypasionego lusterka?

8:51 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Witam.Mam brak zasilania na przewodach do diód pod lusterkiem ..mogło coś paść w module?

11:52 PM  
Blogger Andrzej Boruta na to / said:

Ten komentarz został usunięty przez autora.

1:38 PM  
Blogger Andrzej Boruta na to / said:

Ten komentarz został usunięty przez autora.

11:10 AM  
Blogger Andrzej Boruta na to / said:

Ten komentarz został usunięty przez autora.

9:43 AM  
Blogger Andrzej Boruta na to / said:

Ten komentarz został usunięty przez autora.

9:54 AM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close