niedziela, grudnia 17, 2017

(4L) Europejskie światła tylne / E-code tail lights

Wymiana poszła gładko. Każda lampa jest zamocowana na trzech śrubach. Dwie są w miarę łatwo dostępne pod plastikową nakładką na boku klapy: wystarczy podważyć nakładkę od zewnętrznej strony i wychodzi z zatrzasków. Żeby się dostać do trzeciej śruby lampy trzeba zrzucić całość plastikowej pokrywy klapy. Górna listwa trzyma się na jednej śrubie na środku i kilku zatrzaskach. Boczne listwy też na jednej śrubie i kilku zatrzaskach. Dolna części to osiem śrub i kilka zatrzasków.The swap is straight forward. Each lamp is attached with three bolts. Two of them are easily available under the plastic cover on the side of the trunk: just pry the cover from the outside and it will clip out. The access to the third bolt requires taking a whole plastic trunk trim. Top line is attached with one bolt in the middle and few clips. Side trim pieces are also attached with one bolt and few clips. The bottom part is attached with eight bolts and few clips.
Wersja US ma czerwone kierunkowskazy i do tego jeszcze zakodowane w ten sposób, żeby migać razem ze stopem (jeśli dobrze pamiętam). W wersji EU pomarańczowy jest tylko górny pasek, więc trzeba wywalić jeden bit z kodowania modułu komfortu (SAE Rear Lights).US version had red blinkers coded to go on together with the brake light (if I recall correctly). In EU version only the top strip is amber, so it requires to code out one bit in the Comfort Module (SAE Rear Lights).