niedziela, czerwca 05, 2011

(T2) Przegląd 50 tys. mil / 50k miles inspection

Przyszła pora na przegląd 50k w Touaregu. W zasadzie tylko wymiana oleju, bo płyn hamulcowy wymieniłem wcześniej a koła zamieniłem przód-tył jak zdejmowałem zimówki.It was time for 50k inspection in Touareg. Basically, it was just oil change since I changed brake fluid previously and rotated tires when I was switching winter ones.
Wymiana olejuOil change
Co jest potrzebne:What is required:
1. Olej w ilości skrzynka 12 litrów. Silnik V10 bierze 11,5 litra przy zmianie oleju i filtra.1. Oil in amount of a 12-liter box. V10 engine takes 11.5 liters with oil and filter change.
W przypadku silnika V10 z filtrami cząstek olej musi spełniać normę VW 507.00.In case of V10 engine with particle filters oil must meet the VW 507.00 norm.
2. Filtr: 07Z1155622. Filter: 07Z115562
3. Narzędzie specjalne do odkręcania filtra: T10192.3. Special tool to remove filter cap: T10192.
4. Korek miski: N908132024. Oil pan drain plug: N90813202
5. Wiaderko o pojemności min. 12 litrów na zużyty olej!5. A bucket holding minimum 12 liters of used oil!
Wymiana:
1. Zdjąć osłonę silnika (dolną i górną)
2. Wyjąć miarkę oleju
3. Odkręcić wlew
4. Odkręcić korek spustowy M19
Change:
1. Remove engine cover (top and bottom)
2. Remove dip stick
3. Open oil inlet
4. Unbolt oil drain plug M19
Wypływa, i wypływa, i wypływa, i wypływa...It drains, and drains, and drains, and drains...
5. Odkręcić pokrywę filtra5. Unbolt the filter cap
6. Wyjąć stary filtr i uszczelkę pokrywy6. Remove old filter and cap seal
7. Wkręcić nowy korek spustowy (30Nm)
8. Włożyć nowy filtr, założyć nową uszczelkę i dokręcić pokrywę filtra (25Nm)
7. Bolt new oil drain plug (30Nm)
8. Insert new filter, put new cap seal and bolt the filter cap (25Nm)
9. Wlać nowy olej: 11,5 litra9. Pour new oil: 11.5 liter
10. Sprawdzić poziom oleju
11. Zutylizować stary olej zgodnie z lokalnymi przepisami
10. Check oil level
11. Dispose used oil according to the local requirements