poniedziałek, października 23, 2006

Zawór bezpieczeństwa turbiny - część 3 / Boost valve, part 3t

Część 1 / Part 1, Część 2 / Part 2

Przyłączenie do kolektora ssącego / Intake pipe tapping

Z boku rury kolektora ssącego jest niewielka płaska powierzchnia, która idealnie nadaje się na gwint 1/8" NPT.

Ponieważ wąż gumowy jest poprowadzony nad kolektorem wydechowych i turbiną, wolałem go zabezpieczyć izolacją termiczną.
---
On the side of the intake pipe there is a small flat surface, ideal for making a hole with the 1/8" NPT thread.

As the pipe is routed over the turbine and exhaust manifold, I decided to protect it with the thermal shield.

Zawór bezpieczeństwa turbiny / Boost valve

Zawór zainstalowałem zaraz koło solenoidu sterującego N75.
---
I have installed the boost valve next to the vacuum solenoid N75.W tym miejscu podłączyłem zawór bezpieczeństwa do instalacji podciśnieniowego sterowania łopatkami turbiny.
---
This is the place I connected the boost valve to the vacuum pipe of the turbine vane actuator.Po podłączeniu: / After connection:Czujnik wskaźnika ciśnienia turbiny / Boost gauge sensor

Czujnik ciśnienia umieściłem za przednim lewym światłem.
---
I have installed the pressure sensor behind the left head-light.