niedziela, września 18, 2011

(Mk5) RNS-510 "E"

Do 3 razy sztuka... Dopiero 3 generacja RNS-510 w wersji US posiada to co powinna mieć od zawsze, czyli Sterowanie Głosem. Ale do rzeczy:The third time's lucky... Finally, the 3rd revision of the US-spec RNS-510 has a feature that should have been built in the first one: Voice Command. But to the point:
Ekran startowySplash screen
Nowy układ radiaNew radio layout
Nowy menu Sterowania GłosemNew Voice Command menu
WersjaVersion
Większy dysk twardyBigger hard-drive
Na koniec próbka Sterowania Głosem w akcji. Całość jest dosyć intuicyjna, chociaż chętnie bym przejrzał całą listę dostęnych komend.Finally, a small sample of the Voice Command in action. The whole thing is quite intuitive, but I wouldn't mind finding the whole list of available commands.
Sterowanie Głosem wymaga zmiany okablowania mikrofonu podpiętego do BlueTooth. Mikrofon musi być podpięty najpierw do RNS-510 a dopiero z RNS-510 do modułu BT, np. w ten sposób. Dodatkowo należy przekodować moduł BT na "Sterowanie Głosem wyłączone lub poprzez inny moduł".Voice Command requires a change in wiring of the microphone connected to the BlueTooth module. It has to be connected first to the RNS-510 and from RNS-510 to the BT module, e.g. this way. In addition, BT module has to be recoded to "Voice Command off or via external module".
Anonymous Anonimowy na to / said:

Wow, your post is Excellent. i like it very much.
And welcome to my blog .
All of my posts are about hid conversion kit,
motorcycl lights, repair and maintenance and so on.
Hope i can supply some help about hid conversion kit.

8:39 PM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close