poniedziałek, lutego 21, 2011

(Mk5) Przegląd 80 tys. mil / 80k miles inspection

Znalazłem wreszcie trochę czasu na zrobienie przeglądu 80 tys. mil. Oznacza to w praktyce wymianę następujących części:I finally found some time to make the 80k inspection. More less it means the replacement of the following parts:
1. Filtr oleju + olej
2. Filtr paliwa
3. Filtr powietrza
4. Filtr przeciwpyłkowy wnętrza
5. Pasek klinowy
6. Pasek rozrządu
7. Pompa płynu chłodzącego + płyn chłodzący
8. Napinacz paska rozrządu
9. Rolka prowadząca paska rozrządu
1. Oil filter + oil
2. Fuel filter
3. Air filter
4. Interior pollen filter
5. V-belt
6. Timing belt
7. Coolant pump + coolant
8. Timing belt tensioner
9. Timing belt roller
Wymiana paska klinowego sprowadza się do odciągnięcia napinacza i zablokowania do w pozycji odciągniętej przy pomocy narzędzia T10060A.V-belt replacement requires locking the tensioner in open position with a tool T10060A.
Wymiana paska rozrządu wymaga odkręcenia prawego mocowania silnika, więc do wymiany jest również kilka śrub. Sam silnik trzeba albo podeprzeć podnośnikiem do spodu, albo podwiesić od góry na wsporniku silnika opartym na nadkolach. Dodatkowo potrzebne są dwa narzędzia specjalne T10100 i 3359 do zablokowania wału korbowego i wałka rozrządu w ustalonej pozycji najwyższego położenia cylindra nr 1. Oraz narzędzie T10172 do wstępnego napięcia paska rozrządu na kole zębatym wałka rozrządu.Timing belt replacement requires removing the right engine mount, so there are few bolts that need to be replaced, too. The engine needs to be supported either with the jack (from the bottom) or engine support (from the top). In addition two special tools are required: T10100 and 3359 to lock the crank shaft and cam shaft in the cylinder 1 Top Dead Center (TDC) position. And finally a special tool T10172 to preload the timing belt on the cam sprocket.
Zablokowany wałek rozrząduCam shaft locked
Zablokowany wał korbowyCrank shaft locked
Potem trzeba zwolnić napinacz, poluzować śruby koła zębatego na wałku rozrządu, zdjąć stary pasek, odkręcić pompę płynu chłodzącego, zlać płyn, przykręcić nową pompę, wymienić napinacz i rolkę prowadzącą, założyć nowy pasek, napiąć napinacz, dokręcić śruby koła zębatego na wałku rozrządu, wyjąć narzędzia specjalne blokujące oba wałki i najważniejsze: OBRÓCIĆ WAŁ KORBOWY O DWA OBROTY I SPRAWDZIĆ CZY MOŻNA PONOWNIE ZABLOKOWAĆ WAŁ KORBOWY I WAŁEK ROZRZĄDU W POZYCJI NAJWYŻSZEGO POŁOŻENIA CYLINDRA NR 1!The rest is easy: release the tensioner, loosen the cam sprocket bolts, remove the belt, unbolt the coolant pump, drain the coolant, bolt the new pump, replace tensioner and roller, install new belt, load the tensioner, tighten bolts on the cam sprocket, remove special tools blocking the shafts and the most important: ROTATE CRANK SHAFT TWICE AND MAKE SURE BOTH CRANK SHAFT AND CAM SHAFT CAN BE LOCKED IN CYLINDER 1 TDC AGAIN!
Wymieniona pompa płynu chłodzącegoReplaced coolant pump
Wymieniony napinacz i rolka prowadząca paskaReplaced belt tensioner and roller
Mnie się udało za bardzo napiąć pasek rozrządu, skutkiem czego po zablokowaniu wałka rozrządu nie mogłem zablokować wału korbowego.I was able to load the belt too much and as a result I could not lock the crank shaft after I locked the cam shaft.
W takiej sytuacji należy zablokować ponownie wałek rozrządu, poluzować śruby koła zębatego na wałku rozrządu, dokręcić trochę wał korbowy do pozycji kiedy można go ponownie zablokować i dokręcić śruby koła zębatego na wałku rozrządu. Procedurę obracania wału korbowego i sprawdzania czy po przekręceniu oba wałki się dają zablokować w ustalonej pozycji należy przeprowadzać DO SKUTKU! W przeciwnym przypadku zawory mogą się zderzyć z cylindrami.In this case it is necessary to lock the cam shaft first, loosen the cam sprocket bolts, rotate crank shaft a bit to lock it and tighten the cam sprocket bolts. The procedure of rotating the crank shaft twice and checking if both shafts can be locked again should be repeated UNTIL IT WORKS! Otherwise there is a danger of valves hitting pistons.
Ostatnią rzeczą, którą wymieniłem był płyn hamulcowy, bo od ostatniej wymiany mięło 2 lata. Żeby się dostać do zaworu odpowietrzającego sprzęgła musiałem wyjąć cały filt powietrza. Opłaciło się, bo akurat w układzie sprzęgła płyn był strasznie brudny.Last thing I changed was brake fluid, since the last change was 2 years ago. In order to get to the clutch bleeding valve I had to remove whole air filter. But it was worth it, since the brake fluid in clutch line was very dirty.
Blogger TDI Y na to / said:

Did you rent or buy your special timing belt TDC lock tools?

David

1:25 PM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

I borrowed from a friend.

7:35 PM  
Blogger Mike na to / said:

Jeśli "wyrównałeś" naprężenie paska poprzez poluzowanie koła rozrządu, to raczej rozjechała się trochę synchronizacja (m. in. kąt wtrysku). Po takim zabiegu obowiązkowo musisz na VAGu ustawiać i korygować to koło tak aby uzyskać książkowe wartości na blokach. W innym wypadku będziesz miał cięższy rozruch, niestabilne obroty jałowe, stratę mocy, kopcenie itd.

5:23 PM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close