środa, grudnia 08, 2010

(T2) Wymiana żarówki / Replacing a bulb

Wymiana żarówki w tylnej lampie Touarega nie jest taka prosta jak np. w Jetce.Replacing a bulb in Touareg rear lamp is not as easy as in e.g. Jetta.
Narzędzia:Tools:
1. Mały płaski śrubokręt
2. Torx T20
3. Podważacz plastików
1. Small flat screwdriver
2. Torx T20
3. Plastic wedge
Zdjąć pokrywki śrub.Remove bolt covers.
Odkręcić lampę.Unbolt the lamp.
Podważyć zewnętrzną stronę lampy, żeby przegub kulowy wyszedł z gniazda.Wedge the exterior side of the lamp to remove ball joint from the socket.
Wyjąć z zatrzasków gniazdo żarówek.Unclip the bulb socket.