niedziela, grudnia 28, 2008

(Mk5) Klimatronik / Climatronic

PrzedBefore
PoAfter
Uwaga 1: Poniższy opis instalacji Klimatronika jest skrócony i nie zawiera dokładnego opisu wszystkich kroków.Warning 1: The description of the Climatronic installation below is concise and does not contain a detailed description of every step.
Uwaga 2: Instalacja klimatronika wymaga opróżnienia klimatyzacji z czynnika chłodzącego.Warning 2: Installation of Climatronic requires discharging AC of refrigerant.
Części:Parts:
1. Kompletna nagrzewnica Klimatronik1. Complete Climatronic airbox
2. Czujnik temperatury pasażera2. Passenger side temperature sensor
3. Moduł sterujący Klimatronik3. Climatronic Control Module
4. Panel radia dla Klimatronik4. Climatronic radio panel
5. Czujnik światła słonecznego - umieszczony w górnej części destki rozdzielczej z przodu centralnego nawiewu. Z jakiegoś powodu w moim samochodzie ten czujnik był, tyle, że niepodłączony.5. Sunlight sensor - located in the upper dash board in front of the central vent. Somehow this sensor was already in my car, just not connected.
Specjalne narzędzia:Special tools:
1. Zaciski węży nagrzewnicy 30931. Heater core hose clamps 3093

Instalacja:Installation:
0. Opróżnić klimatyzację z czynnika chłodzącego, odłączyć akumulator0. Discharge AC of refrigerant, disconnect battery
1. Wyjąć środkową konsolę (wyjęcie siedzeń ułatwia znacznie wyciąganie środkowej konsoli, zwłaszcza podłokietnika)1. Remove center console (removing seats first makes the whole process easier, especially when it comes to removing armrest)
2. Wyjąć licznik2. Remove cluster
3. Wyjąć kierownicę i wszystkie elementy kolumny kierownicy: osłonę górną i dolną, moduł sterujący, przełączniki, itd.3. Remove wheel and all elements of steering column: upper and lower cover, control module, switches etc.
4. Wyjąć osłony przedniego słupka: górną, środkową i dolną (po obu stronach)4. Remove A-pillar trims: upper, middle and lower (both sides)
5. Wyjąć środkowy nawiew i radio5. Remove center vent and radio
6. Wyjąć schowek pasażera6. Remove glovebox
7. Wyjąć osłony pod kolumną kierownicy / schowek kierowcy oraz osłonę nad pedałami7. Remove driver side trim / driver cubby and footwell cover
8. Wyjąć boczne osłony deski rozdzielczej8. Remove side dashboard covers
9. Odłączyć i odkręcić poduszkę pasażera9. Disconnect and unbolt passenger airbag
10. Odkręcić skrzynkę bezpieczników i rozpocząć odkręcanie śrub mocujących deskę rozdzielczą10. Unbolt fuse box and start unbolting the dash board
11. Wyjąć deskę rozdzielczą - da się to zrobić w pojedynkę, ale lepiej mieć kogoś do pomocy.11. Remove dash board - it can be done without an assistant, but it is easier to remove with assistance.
12. Odłączyć rurkę skroplin klimatyzacji od nadwozia i wyjąć wszystkie wsporniki centralnej konsoli12. Detach AC condensation pipe from the chassis and remove all center console brackets
13. Otworzyć maskę, odkręcić wycieraczki, wyjąć osłonę podszybia, zlokalizować rurki nagrzewnicy i parownika, wyjąć elementy utrudniające dostęp (w moim TDI to była rura pomiędzy filtrem powietrza i turbiną)13. Pop up the hood, remove wipers, remove plenum cover, locate the hoses of heater core and evaporator, remove parts that are obstacles (in my TDI it was just a pipe between air filter and turbocharger)
14. Zacisnąć węże nagrzewnicy zaciskami, podłożyć szmaty, wyciągnąć zapinki i wyciągnąć węże14. Clamp the heater core hoses with clamps, put the rugs under the hoses connectors, pull out the clips and pull out the hoses
15. Podłączyć gumowe węże do nagrzewnicy i wydmuchać sprężonym powietrzem resztę płynu chłodzącego15. Connect rubber hoses to the heater core and remove the remainder of the coolant with pressured air
16. Odkręcić węże zasilające parownik. Wymienić oringi na nowe!16. Unbolt the evaporator hoses. Replace orings for the new ones!
17. Odłączyć zasilanie silnika wentylatora. Tylko TDI: odłączyć zasilanie dodatkowego ogrzewania PTC17. Disconnect the power of motor blower. TDI only: disconnect the power of additional heater PTC
18. Odkręcić całą nagrzewnicę: dwie śruby przy wsporniku nad pedałem gazu, dwie śruby nad modułem komfortu i jedna śruba nad prawym nadkolem przed silnikiem wentylatora (super trudno dostępna)18. Remove the whole airbox: two bolts on the bracket over throttle pedal, two bolts over comfort module and one bolt on the right corner in front of the blower motor (extremely difficult to reach)
Tylko TDI: nagrzewnica w TDI posiada dodatkowy element grzewczy PTC, zasilany elektrycznie i sterowany przez CAN-BUS.TDI only: the TDI airbox has an additional heating element - PTC. It is electrically powered and CAN-BUS controlled.
PTC można wyjąć z nagrzewnicy Klimatika i włożyć do nagrzewnicy Klimatronika. Dodatkowy należy wyjąć z wiązki Klimatika skrętkę CAN-BUS łączącą PTC z wtyczką zasilania silnika wentylatora.PTC can be removed from Climatic airbox and installed in Climatronic airbox. In addition, the CAN-BUS wiring connecting PTC with the blower motor plug needs to be extracted.
Zainstalować nagrzewnicę Klimatronik. Gumowy przepust najlepiej najpierw zainstalować na przegrodzie silnika. Instalacja pozostałych elementów w odwrotnej kolejności.Install Climatronic airbox. The rubber grommet should be installed on the firewall first. The installation of other items in reverse order.
19. Zainstalować czujnik temperatury pasażera. Po stronie kierowcy czujnik jest zamontowany w zewnętrznym kanale wentylacyjnym. Po stronie pasażera otwór w kanale wentylacyjnym jest zaślepiony.19. Install passenger temperature sensor. On the driver's side it is located in outside vent channel. On the passenger's side the hole for the sensor is plugged.
20. Podłączenie20. Connecting
Ciąg dalszy nastąpiTo be continued
Anonymous Anonimowy na to / said:

Do you have any further photos of the completion of this work? I am a watchmaker in the US and have owned and worked on my own VWs for the past twenty years. I also have several Polish friends who are watchmakers in the US. I am planning to do this mod in the next year to my 07 GTI and it would be nice to have access to your work for psychological support. Thank you for posting what you have previously done.

jwsafranek@verizon.net

10:57 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Hello Michal!
Can you please tell me if there was any additional wiring involved in the change from climatic to climatronic?
I have the airbox with wiring harness, climatronic controls and sensors.
And can you please tell me how do i empty instalation of refrigerant and what part do the clamps have in the whole process?
I don't have the clamps...can i do it without them?
Thank you very much!

digital_starchaser@yahoo.com

1:06 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

A usefull information, if anyone is interested in the climatronic retrofit..
The airbox doesen't have to be completely removed. The housing of the polen filter anf the blower can be kept from the climatic version (so the pipes with the coolant were not necesarry to be removed).
I only changed the blower with the J126 controller attached, the top housing of the blower and of course, the air distribution housing with the servomotors.
The rest was done exactly like Michal described (sun sensor and right side vent temperature sensor).
Basinc setting of the climatronic has to be done after the retrofit.
The retrofit was done on a Seat (it shares the same platform with Golf / Jetta, so the parts are the same).

1:12 AM  
Blogger kfuglsang na to / said:

Dear sir,

Excellent work you have done here!

I was wondering if everything works properly after the retrofit?

Also, could you provide any wiring diagrams if needed?

Best Regards,
Kenneth
Denmark

2:17 PM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

Yes, everything works perfectly.

Regarding wiring: there are changes between years, so I do not want to make it confusing.

5:02 PM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

witam,
czy można kontaktować się z Panem mailowo? jeśli tak to proszę o maila:) pawelsza@o2.pl

9:01 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Witam,

Czy istnieje opcja dokończenia opisu montażu ???

kamilkwasniewski@wp.pl

Pozdrawiam

1:05 PM  
Blogger Bartek na to / said:

Witam
Na początku chciałem pogratulować modów w samochodach chylę czoło:D
Chciałem się zapytać czy była by możliwość dokończenia bądź przesłania materiałów na maila w sprawie przekładki climatronica najbardziej zależało by mi na zamontowaniu panela od climatronika.
oto mój mail
koko.orlo@gmail.com

10:53 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

witam czy bym mógł prosicz o dalsza czesc materiałów co do przekładki z klimy na klimatronic???
lew1109@onet.pl z góry dziekuje

4:23 PM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

kiedy będzie cały opis montażu i podłaczennia ???

1:44 PM  
Anonymous elektroklim na to / said:

Dobre zdjęcia. Oczy się cieszą:D

7:01 AM  
Blogger Maciej Furgala na to / said:

Witam mozna poprosic o pelny opis i moE jakoes numery czesci

11:42 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Witam.
Może mi ktoś przesłać dalszy opis. Szczególnie elektrykę.
marian.w23@wp.pl

12:14 PM  
Blogger kk kosk na to / said:

szacun kolego, musisz tylko jeszcze zalozyc sobie nowszy panel climatronic :)

http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2013/04/wymiana-panelu-klimatronik.html

10:57 AM  
Blogger Paweł Wyrzykowski na to / said:

Witam. Jestem na etapie zakupiłem kompletny zestaw klimatronik do golf v. Nie ma w ogóle klimatyzacji i teraz zamierzam wstawić. Jeżeli jest to możliwe to proszę o jakieś materiały bo to co jest opisane na stronie pokazuje demontaż tylko jak możesz to podeślij materiały pawelwyrzykowski86@gmail.com

8:32 AM  
Blogger BYKjaer na to / said:

Fantastic! I'm doing this retrofit myself on my Leon 1P 1,9 TDI. I'm only wondering where the wires from the temperature sensors go. Also the wiring for all the motors has 5 wires in my car and only 4 wires in the donor car. Will it still work?

12:16 PM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close