wtorek, czerwca 24, 2008

(Mk5) Wymiana płynu hamulcowego / Brake fluid change

W ten weekend zrobiłem wymianę płynu hamulcowego. Minęło 2.5 roku od zakupu i płyn nabrał już brunatnej barwy. Wymiana w kolejności:
1. Sprzęgło
2. Lewy przód
3. Prawy przód
4. Lewy tył
5. Prawy tył
Usunąłem stary płyn ze zbiornika przy pomocy "kuchennego zakraplacza do indyków". Wymiana płynu w obwodzie sprzęgła wymaga wyjęcia akumulatora i filtra powietrza.

Szukam opisu wymiany płynu w układzie hamulcowym przy pomocy VCDS (dawniej VAG-COM) i pompy ABS.
This weekend I replaced the brake fluid. It was 2.5 years since the purchase and the fluid became really dark. Replace order:
1. Clutch
2. Left front
3. Right front
4. Left rear
5. Right rear
I removed the old fluid from the container with a turkey baster. The clutch part required removing the battery and air filter.

I am looking for the procedure of brake fluid change using VCDS (previously VAG-COM) and ABS pump

Blogger ewoo na to / said:

Hi, I recently had my brake fluid changed (together with brake pads)--for a track day. And I noticed that there was less play on the pedal (ie. the brakes engaged much quicker than before)--making it harder for me to heel-toe because of the difference in height.

Do you know if this is attributed to the different brake pads or can you adjust the play on the brake pedal by adjusting the level of fluid?

7:12 AM  
Blogger Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:

I think it has more to do with the quality of the fluid or the fact that the bleeding was done.

I don't know any way of adjusting the play on the brake pedal, unfortunately.

9:54 AM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close