niedziela, maja 18, 2008

(Mk5) Inicjalizacja pamięci siedzeń / Memory seat initialization

Procedura inicjalizacji przebiega następująco:
1. Upewnić się, że licznik jest zakodowany na US.
2. Otworzyć drzwi i przekręcić kluczyk.
3. Poczekać, aż licznik przestanie dzwonić (około minuty).
4. Przesunąć siedzenie maksymalnie do przody. Potem jeszcze raz i jeszcze raz, za każdym razem przytrzymując przycisk przez 2-3 sekundy.
5. Powtórzyć krok 4 podnosząc przód siedzenia maksymalnie do góry.
6. Powtórzyć krok 4 podnosząc tył siedzenia maksymalnie do góry.
7. Powtórzyć ktok 4 przesuwając oparcie maksymalnie do przodu.
8. Licznik powinien wydać dzwięk. Pamięć została zainicjowana.
9. Przesunąć siedzenie do tyły, wsiąść do samochodu, zamknąć drzwi i zapiąć pas.
10. Ustawić siedzenie i lusterka.
11. Nacisnąć przycisk SET na 1-2 sekundy.
12. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 (ew. 2, 3) dopóki licznik nie dzwąknie znowu.
13. Wyjąć kluczyk i nacisnąć przycisk otwierania drzwi na pilocie dwa (lub więcej) razy aż licznik znowu dzwąknie.
14. Powtórzyć kroki 9-14 dla drugiego kierowcy i drugiego kluczyka.
15. Przekodować licznik na inny kraj, żeby przestał dzwonić przy otwartych drzwiach.
The initialization process it as follows:
1. Make sure the cluster is coded to US
2. Open the door, turn on the key
3. Leave the doors open until this bloody cluster stops chiming (1+ minute)
4. Move the seat all the way forward. Then try again, and again, every time holding the button for 2-3 seconds.
5. Repeat step 4 moving the front of the seat up.
6. Repeat step 4 moving the rear of the seat up.
7. Repeat step 4 moving the backrest all the way forward.
8. The cluster should chime once. This means the memory is initialed.
9. Move the seat back, jump into the car, close the door and fasten seatbelt.
10. Set the seat and mirrors.
11. Press SET for 1-2 seconds.
12. Press and hold button 1 (or 2, 3) until the cluster chimes again.
13. Remove the key and press the UNLOCK button twice (or more) until the cluster chimes again.
14. Repeat steps 9-13 for another driver and FOB.
15. Recode the cluster to UK so it will not make any bloody chime again...