niedziela, grudnia 12, 2010

(T2) Światła ostrzegawcze w drzwiach / Door warning lights

Jedną ze zmian wprowadzonych przez VW bodajże w 2007 roku była rezygnacja ze świateł ostrzegawczych w drzwiach na rzecz zwykłych odblasków. Z racji tego, że parkuję czasami przy krawężniku, stwiedziłem, że jednak dobrze by było mieć światła ostrzegawcze w drzwiach.One of the changes introduced by VW around 2007 was replacing the door warning lights with the reflective pieces. Because I do curb park from time to time, I decided it would be beneficial to have the door warning lights.
CzęściParts
1. Lampa 7L0947411 (4x)
2. Wiązka (dostępna np. tutaj): wtyczka 1J0971972 (4x), kabel serwisowy do wtyczki 000979131E (4x), kabel serwisowy do modułu drzwi 009979009E (4x)
1. Lamp 7L0947411 (4x)
2. Harness (available e.g. here): plug 1J0971972 (4x), service wire for plug 000979131E (4x), service wire for door control module 009979009E (4x)
Narzędzia:Tools:
1. Podważacz plastików
2. Torx T30
3. Torx T20
1. Plastic wedge
2. Torx T30
3. Torx T20
Drzwi przednieFront doors
Zdjąć zaślepkę śrub.Remove bolt cover.
Odkręcić dwie śruby Torx T30.Unbolt 2 Torx T30 bolts.
Odkręcić dwie śruby Torx T20 od spodu.Unbolt 2 Torx T20 bolts from the bottom.
Podważyć tapicerkę po bokach w miejscach zatrzasków zaczynając od dołu.Wedge the door panel on the sides in the clips locations starting from the bottom.
Zdjąć tapicerkę drzwi, odłączyć wtyczki przycisków, odczepić linkę klamki.Remove door panel, unplug the switches, unclip the handle line.
Sprawdzić czy zapinki są odpięte (na potrzeby montażu panela). Zapinka zapięta:Check if the clips are unlocked (for the installation purposes). Locked clip:
Zapinka odpięta:Unlocked clip:
Odblask od wewnątrz:Reflective piece from inside:
Porównanie ze światłem:Comparing to the lamp:
Światło w drzwiach:Installed lamp:
Podłączenie: pin 1 wtyczki światła do pinu 32 wtyczki modułu drzwi i pin 2 wtyczki światła do pinu 17 wtyczki modułu drzwi.Wiring: pin 1 of the lamp plug to pin 32 of the door control module plug and pin 2 of the lamp plug to pin 17 of the door control module plug.
Efekt końcowy:Light in place:
Drzwi tylneRear doors
Podważyć nakładkę uchwytu.Wedge the handle cover.
Odkręcić dwie śruby Torx T30.Unbolt 2 Torx T30 bolts.
Odkręcić dwie śruby Torx T20 od spodu.Unbolt 2 Torx T20 bolts from the bottom.
Podłączenie: pin 1 wtyczki światła do pinu 8 wtyczki modułu drzwi (podłączyć się do istniejącego przewodu) i pin 2 wtyczki światła do pinu 1 wtyczki modułu drzwi.Wiring: pin 1 of the lamp plug to pin 8 of the door control module plug (splice the existing wire) and pin 2 of the lamp plug to pin 1 of the door control module plug.
Efekt końcowy:Light in place: