sobota, stycznia 29, 2011

(T2) Trójkąt ostrzegawczy / Emergency triangle

No nie było trójkąta na wyposażeniu.Well, the emergency triangle was not included with the car.
Miejsce na trójkąt jest przewidziane pod tylnim lewym siedziskiem.The spot for the emergency triangle is under the left rear seat.
Trójkąt na miejscu.Triangle in its spot.
Nie wypadnie :D.It will not fall out :D.